advert2.jpg
 

"Négy év vérben és vasban..."

 

„Négy év vérben és vasban …”

A HM Hadtörténeti Intézet és Múzeum vándorkiállítása

az MNM Báthori István Múzeumában

/2016. szeptember 15. – október 10./

 

2014-ben századik alkalommal tekintettünk vissza az első világháború kitörésére, amely alapjaiban rázta meg a kortársak életét, az európai társadalmakat és államokat. A 20. század „Nagy Háborújában”, iszonyatos küzdelmeiben mintegy 10 millióan haltak meg, további 20 millióan testileg vagy lélekben megrokkanva szenvedték végig. Az addig sosem tapasztalt mértékű és jellegű pusztulás átformálta az emberek gondolkodását, a háborúról alkotott társadalmi képet és megváltoztatta a természeti környezetet is. A nemzeti emlékezetkultúrák különbözőségének köszönhetően nyugaton Verdun, Ypern neve vésődött be örökre a köztudatba, mi, magyarok a Doberdó, Isonzó, Przemysl harcaiban részt vettek emlékét őrizzük több nemzedék óta.

A Nagy Háború előzményeiről, okairól, a hadviselő felekről, szövetségi rendszerekről, a frontok kialakulásáról, a hajdani küzdelmek színhelyeiről nyújt áttekintést – mindenekelőtt a magyar eseménytörténet szemszögéből – 32 tablós vándorkiállításunk. Korabeli fotók, nyomtatványok és tárgyak fényképei segítségével idézhetjük fel a különböző fegyvernemek, a front és a hátország, a nők és gyermekek életét, a korszak haditechnikai fejlesztéseit. Nem volt olyan család, amelyet valamilyen formában nem érintett a háború – ennek írásos és tárgyi emlékei a mai napig részei közvetlen környezetünknek is. A tárlat segítségével felidézhetjük e vérben és vasban eltöltött 52 hónap eseményeit, s megragadhatjuk az alkalmat arra, hogy saját szűkebb közösségünk világháborús emlékeit is összegyűjtsük, kiemeljük a feledésből.

Minden magyarországi település véráldozata – így Nyírbátor 175 hősi halottja – is erre kötelez bennünket.

 

A Magyar Nemzeti Múzeum Báthori István Múzeuma az I. világháború centenáriuma alkalmából a Hadtörténeti Múzeum és Intézet vándorkiállításával emlékezik a következményeivel napjainkig kiható időkre.

Szeretettel várjuk a felnőtt és a fiatal érdeklődőket, azokat a tanulókat, akik iskolai éveik során találkoztak - találkoznak ezen idők történéseivel.

            A kiállítás 2016. szeptember 15. és október 10-e között tekinthető meg az MNM Báthori István Múzeumában.

 

random1.jpg
Copyright © MNM Báthori István Múzeuma! All right Reserve!
Design by : Place your Website!
 
Distributed By Joomla Perfect   Sponsored By Ayos Hosting | Property List | FoodCart Franchise